UHK 7. évfolyam


Tartalom

 1. Belépő tevékenységformák
 2. A továbbhaladás feltételei
 3. Témakörök és tartalmak

1. Belépő tevékenységformák

1.1. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

 • Vázlat készítése tanári segítséggel.
 • Jegyzetkészítés a tárgyalt témákhoz kapcsolódó újságcikkekből, ismeretterjesztő könyvekből, ezek órai ismertetése.
 • Történelmi eseményekről információk gyűjtése az irodalomból és a képzőművészetből.
 • Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján.
 • A helytörténet tananyaghoz kötődő eseményeinek megismerése önálló kutatómunkával, összehasonlítása a tankönyvben tanultakkal.
 • Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése.
 • Valamely kijelölt téma több szempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással.

1.2. Kifejezőképességek

 • Szerepjáték részeként toborzó beszéd, rövid szónoklat, országgyűlési felszólalás stb. megírása és elmondása a tárgyalt korszakhoz kötődően.
 • Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert fogalmak felhasználásával.
 • Írásban önálló szöveg elkészítése egy adott témáról.

1.3. Tájékozódás időben

 • Az egyetemes és a magyar történelem eseményei egyidejűségének megállapítása, történelmi események elhelyezése az időben.
 • A tárgyalt jelenségek, továbbélése mai korban.

1.4. Tájékozódás térben

 • A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton.
 • A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismertetése történelmi térképek összehasonlításával.
 • Országok területi változásainak megfigyelése különböző térképeken.

2. A továbbhaladás feltételei

A tanuló képes legyen összefüggő szóbeli és írásbeli feleletet adni egy megadott történelmi témáról a tanult fogalmak felhasználásával. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni megadott szempontok alapján. Ismerje az alapvető történelmi események időpontját, lássa meg a magyar és egyetemes események egyidejűségét, egymásra hatását. Tudja nyomon követni az egyes országok területi változásait a történelmi atlaszokon, ismerje fel a legfontosabb helyszíneket a különböző térképeken.

3. Témakörök és tartalmak

Képek a XVIII. századi Magyarországról

Mária Terézia és II. József uralkodása. A soknemzetiségű Magyarország. A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon.

 

Fogalom:

betelepítés, bevándorlás, belső vándorlás, úrbérrendezés, állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika.

 

Név:

Mária Terézia, II. József, Martinovics Ignác.

 

Évszám:

1740–1780, 1780-1790

A polgárosodás kezdetei Magyarországon

Országgyűlések Pozsonyban. A magyar nyelv ügye. Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos reformprogramja. Életképek a reformkori Magyarországon. A pesti forradalom. Az áprilisi törvények. A nemzetiségek ébredése. Képek a szabadságharc történetéből.

 

Fogalom:

országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reformkor, közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, nemzetőrség, honvédség, trónfosztás.

 

Név:

Kazinczy Ferenc, báró Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, gróf Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem, Metternich, Haynau.

 

Helynév:

Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad.

 

Évszám:

1830–1848, 1848. március 15., 1849. április 14., 1849. október 6.

A dualizmus kora  Magyarország a szabadságharc bukása után. A kiegyezés. Képek a politikai életről. Gazdasági felzárkózás. A polgárosodó magyar társadalom. Világváros születik: Budapest. Oktatás a dualista Magyarországon A magyar malomipar a világ élvonalában A millennium: sikerek és válságjelek.
  Fogalom:passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, dualizmus, közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millennium.
  Név:Alexander Bach, Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Ganz Ábrahám.
  Helynév:Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest.
  Évszám:1867, 1867–1916

UHK 7. évfolyam” bejegyzéshez egy hozzászólás

 1. Jaaaaaaj azok a régi szep bekeidok mikor meg az volt a nehéz h megtanuljunk pár nevet és helyszínt és ábel ba mindent felírt a táblára és pont az volt a dogaban amit ábel ba megígért. Bezzeg most. A tábla jóformán csak disznek van a teremben mert a drága tanár csak beszél és beszél és beszél és beszél majd felir három dátumot a táblára és újra beszél. Jegyzetelunk amit tudunk és ha van isten jól sikerül a doga. Persze csak akkor ha az van benne amit a tanár mondott és nem szivat minket áldott jó okos kedves aranyos csöndes és legfőképpen szerény diákokat 😀

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s