UHK 8. évfolyam


Tartalom

 1. Belépő tevékenységformák
 2. A továbbhaladás feltételei
 3. Témakörök és tartalmak

1. Belépő tevékenységformák

1.1. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

 • Vázlat készítése önállóan.
 • Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekből és ismeretterjesztő művekből, melynek eredménye rövidebb összefoglaló kiselőadás.
 • Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában tanári segítséggel.
 • Korabeli írásos források összevetése saját szempontok alapján.
 • Riport készítése szemtanúkkal, családtagokkal adott témáról megadott szempontok szerint.
 • Dokumentumfilmek elemzése tanári segítséggel.
 • A televízió, a rádió, napi és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári segítséggel.
 • Információk szerzése dokumentumfilmekből, televízióból. Információk szerzése napi és hetilapokból. Információk szerzése rádióműsorokból.
 • Statisztikai adatok gyűjtése kézikönyvekből.

1.2. Kifejezőképességek

 • Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása a tanár által előzetesen megadott szempontok alapján.
 • Statisztikai adatok szóbeli és írásbeli értelmezése.

1.3. Tájékozódás időben

 • Egy-egy ország, terület tanult eseményeinek időrendbe állítása.
 • Az államforma, politikai intézmények időbeli változásai Magyarországon.
 • Kronologikus táblázatok önálló készítése.

1.4. Tájékozódás térben

 • A tanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton.
 • A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismerése történelmi térképek összehasonlításával.
 • Egyszerű térképvázlatok készítése.

2. A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni, kiselőadást tartani egy megadott témáról. A forrásokat tudja kritikusan értelmezni, az események mögött összefüggéseket találni. Képes legyen az önálló véleményalkotásra. Legyen tisztában a kulturált vita szabályaival.

Ismerje a tanult alapvető magyar és egyetemes történelmi események időpontját, azok egyidejűségét, egymásra hatását. A történelmi változások térbeli hatását tudja nyomon követni a térképeken. Ismerje lakóhelye történetének meghatározó eseményeit.

Ismerje a mai Magyarország politikai rendszerének felépítését, működését. Lássa a demokrácia előnyeit a diktatúrával szemben. Legyen tisztában a gyermeki jogokkal.

3. Témakörök és tartalmak

Magyarország a két világháború között

Forradalom és ellenforradalom. Trianon és következményei. A bethleni konszolidáció. A gazdasági világválság és Magyarország. Kiútkeresés és külpolitika. Életmód és szellemi élet a két világháború között.

 

Fogalom:

őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus, kommunisták, nyilasok, konzervatív, liberális.

 

Név:

gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál, Gömbös Gyula.

 

Helynév:

Kárpátalja, Felvidék.

 

Évszám:

1918, 1919, 1920, 1938, 1939

A második világháború Magyarországon Magyarország a második világháborúban Magyarország német megszállása. Nyilas hatalomátvétel. A magyar zsidóság tragédiája. A háború befejezése.
  Fogalom:totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt, “hintapolitika”, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös.
  Név:Kállay Miklós.
  Helynév:Auschwitz, Délvidék, Észak-Erdély.
  Évszám:1939, 1941, 1944. március 19. , 1944. október 15.
Magyarország története napjainkig Magyarország a keleti blokkban – a koalíciós évek. Sztálinizmus Magyarországon – a Rákosi-korszak. 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-korszak. A magyar társadalom átalakulása. A határon túli magyarok. A rendszerváltozás.
  Fogalom:pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, államosítás.
  Név:Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
  Évszám:1945–1948, 1948–1953, 1956. október 23 , 1989–1990.
Állampolgári ismeretek: (idő függvényében) Az állam és polgára A nyilvánosság .A politikai rendszer intézményei. Részvétel a közügyekben. Emberi jogok – társadalmi kötelezettségek. A gyermek jogai.
  Fogalom:állam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás, emberi jogok.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s