GS 8. évfolyam


Tartalom

 1. Belépő tevékenységformák
 2. A továbbhaladás feltételei
 3. Témakörök és tartalmak

1. Belépő tevékenységformák

1.1. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

 • Vázlat készítése önállóan.
 • Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekből és ismeretterjesztő művekből, melynek eredménye rövidebb összefoglaló kiselőadás.
 • Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában tanári segítséggel.
 • Korabeli írásos források összevetése saját szempontok alapján.
 • Riport készítése szemtanúkkal, családtagokkal adott témáról megadott szempontok szerint.
 • Dokumentumfilmek elemzése tanári segítséggel.
 • A televízió, a rádió, napi és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári segítséggel.
 • Információk szerzése dokumentumfilmekből, televízióból. Információk szerzése napi és hetilapokból. Információk szerzése rádióműsorokból.
 • Statisztikai adatok gyűjtése kézikönyvekből.

1.2. Kifejezőképességek

 • Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása a tanár által előzetesen megadott szempontok alapján.
 • Statisztikai adatok szóbeli és írásbeli értelmezése.

1.3. Tájékozódás időben

 • Egy-egy ország, terület tanult eseményeinek időrendbe állítása.
 • Az államforma, politikai intézmények időbeli változásai Magyarországon.
 • Kronologikus táblázatok önálló készítése.

1.4. Tájékozódás térben

 • A tanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton.
 • A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismerése történelmi térképek összehasonlításával.
 • Egyszerű térképvázlatok készítése.

2. A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni, kiselőadást tartani egy megadott témáról. A forrásokat tudja kritikusan értelmezni, az események mögött összefüggéseket találni. Képes legyen az önálló véleményalkotásra. Legyen tisztában a kulturált vita szabályaival.

Ismerje a tanult alapvető magyar és egyetemes történelmi események időpontját, azok egyidejűségét, egymásra hatását. A történelmi változások térbeli hatását tudja nyomon követni a térképeken. Ismerje lakóhelye történetének meghatározó eseményeit.

Ismerje a mai Magyarország politikai rendszerének felépítését, működését. Lássa a demokrácia előnyeit a diktatúrával szemben. Legyen tisztában a gyermeki jogokkal.

3. Témakörök és tartalmak

Az első világháború

A háború kitörésének okai, a szembenálló felek erőviszonyai. A mindennapok a fronton és a hátországban. Új fegyverek. Forradalom Oroszországban. Győztesek és vesztesek.

 

Fogalom:

villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet.

 

Név:

Wilson, Lenin.

 

Évszám:

1914–1918, 1917

A világ az 1920-as és 1930-as években Európa az első világháború után. Politikai és társadalmi küzdelmek a parlamentben és a parlamenten kívül. A nagy gazdasági világválság. A nácizmus Németországban. A sztálini Szovjetunió. Az Egyesült Államok és Roosevelt. Út a háború felé.
  Fogalom:parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, koncepciós per, tervgazdálkodás, propaganda, New Deal.
  Név:Adolf Hitler, Sztálin, F. Roosevelt.
  Helynév:Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ausztria, Szovjetunió, New York.
  Évszám:1929–1933, 1938
A második világháború Európai háborúból világháború. A totális háború. Háború és gazdaság. Az európai zsidóság tragédiája. A háború befejezése.
  Fogalom:totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, holokauszt, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös.
  Név:Churchill
  Helynév:Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam.
  Évszám:1939, 1941, 1945. május 9. , 1945. szeptember 2.
A globalizálódó világ A kétpólusú világ. Az ENSZ Kommunista diktatúrák. A harmadik világ. A világgazdaság. Az európai integráció Az emberi és polgári jogok. Globális problémák – a globalizáció problémái.
  Fogalom:hidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s