GS 7. évfolyam


Tartalom

 1. Belépő tevékenységformák
 2. A továbbhaladás feltételei
 3. Témakörök és tartalmak

1. Belépő tevékenységformák

1.1. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

 • Vázlat készítése tanári segítséggel.
 • Jegyzetkészítés a tárgyalt témákhoz kapcsolódó újságcikkekből, ismeretterjesztő könyvekből, ezek órai ismertetése.
 • Történelmi eseményekről információk gyűjtése az irodalomból és a képzőművészetből.
 • Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján.
 • A helytörténet tananyaghoz kötődő eseményeinek megismerése önálló kutatómunkával, összehasonlítása a tankönyvben tanultakkal.
 • Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése.
 • Valamely kijelölt téma több szempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással.

1.2. Kifejezőképességek

 • Szerepjáték részeként toborzó beszéd, rövid szónoklat, országgyűlési felszólalás stb. megírása és elmondása a tárgyalt korszakhoz kötődően.
 • Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert fogalmak felhasználásával.
 • Írásban önálló szöveg elkészítése egy adott témáról.

1.3. Tájékozódás időben

 • Az egyetemes és a magyar történelem eseményei egyidejűségének megállapítása, történelmi események elhelyezése az időben.
 • A tárgyalt jelenségek, továbbélése mai korban.

1.4. Tájékozódás térben

 • A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton.
 • A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismertetése történelmi térképek összehasonlításával.
 • Országok területi változásainak megfigyelése különböző térképeken.

2. A továbbhaladás feltételei

A tanuló képes legyen összefüggő szóbeli és írásbeli feleletet adni egy megadott történelmi témáról a tanult fogalmak felhasználásával. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni megadott szempontok alapján. Ismerje az alapvető történelmi események időpontját, lássa meg a magyar és egyetemes események egyidejűségét, egymásra hatását. Tudja nyomon követni az egyes országok területi változásait a történelmi atlaszokon, ismerje fel a legfontosabb helyszíneket a különböző térképeken.

3. Témakörök és tartalmak

Az újkor kezdetén

Felfedezők és hódítók. Amerika őslakói: az indiánok. A világkereskedelem kialakulása. A vallás megújulása. A spanyol világbirodalom és Németalföld. A Napkirály udvarában – XIV. Lajos. I. Péter. Az angol polgári forradalom. Kultúra és tudományok az újkor kezdetén.

 

Fogalom:

újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, világkereskedelem, manufaktúra, bankár, hitel, humanizmus, reformáció, protestáns, baptista, unitárius, inkvizíció, jezsuita rend, katolikus megújulás, parlament.

 

Név:

Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, V. Károly, Cromwell, XIV. Lajos, I. Pé­ter, Gutenberg, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Galileo Galilei.

 

Helynév:

Amerika, Versailles, Párizs, London, Madrid, Szentpétervár.

Évszám:

1492, 1517, 1581, 1588, 1640, 1689

A polgári átalakulás kora Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Eszmék, személyiségek és események a felvilágosodás és a francia forradalom korából Napóleon és Európa. Az ipari forradalom és társadalmi következményei. A közlekedés forradalma. Életmód a kapitalizálódó Európában.
Fogalom:alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi ágak, forradalom, jakobinus terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, politika.
Név:Washington, Rousseau, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Stephenson.
Helynév:Boston, Waterloo.
Évszám:1776, 1789, 1815
Nemzetállamok kora Az amerikai polgárháború. Új európai nemzetállamok: Olaszország, Németország. Nemzetállamok a Török Birodalom helyén. Az állam új feladatai: oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika. Az ipari termelés új korszaka. Versenyben a világ felosztásáért. A modern társadalomi csoportok, életmódjuk. A sokarcú munkásmozgalom fő áramlatai.
Fogalom:polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia, utópia, központi hatalmak, antant.
Név:Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx.
Helynév:Poroszország, Németország, Olaszország, Szerbia, Románia, Bulgária.
Évszám:1861–1865, 1871

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s