GS 6. évfolyam


Tartalom

 1. Belépő tevékenységformák
 2. A továbbhaladás feltételei
 3. Témakörök és tartalmak

1. Belépő tevékenységformák

1.1. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek

 • A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi információk gyűjtése egy adott témáról. A képek közti összefüggések felismerése, rendszerezése.
 • Korabeli építészeti és tárgyi emlékek megfigyelése a lakóhelyen vagy közelében, múzeumokban. Korabeli használati tárgyak, leletek funkcióinak megismerése.
 • Filmélmények felidézése és értelmezése, oktatófilmek elemzése tanári segítséggel.
 • A korosztálynak készült történelmi tárgyú lexikonok, enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek használata.
 • Egyszerűbb korabeli írásos források (legenda, krónika, históriás ének, emlékirat) olvasása és értelmezése elsősorban tanári segítséggel. A tantervben megjelölt személyiségek, fogalmak összekapcsolása. Egyszerű mennyiségi mutatók (lakosság, terület,) gyűjtése, értelmezése és összevetése.
 •  A középkorból eredeztethető ma is élő népi hagyományok, szokások gyűjtése.

1.2. Kifejezőképességek

 • A látott építészeti, tárgyi emlékek jellemzőinek bemutatása emlékezetből.
 • Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.
 • Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról a megismert fogalmak felhasználásával. Megadott kulcsszavak segítségével írásban önálló szöveg elkészítése.
 • Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése.
 • Életképek összeállítása és megjelenítése adott témáról előzetes kutatómunka alapján, tanári segítséggel.
 • Kérdések megfogalmazása egyszerű korabeli írásos forrásokról, tanári segítséggel.
 • Kiselőadás tartása egy-egy könnyebben feldolgozható történelmi eseményről, történelmi személy életrajzáról.
 • Érvek és ellenérvek szembeállítása alternatívák és ellentétes nézetek esetén a történelemben tanári segítséggel.

1.3. Tájékozódás időben

 •  A tárgyalt nagy történeti korszakok elhatárolása tanári segítséggel.
 •  A történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése. Törtélelmi események időrendbe állítása.
 •  Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző területeken végbement események közül melyik történt előbb, melyik később.
 •  A tájékozódási pontként megtanítandó tantervi, alapvető évszámok ismerete.

1.4. Tájékozódás térben

 • A tanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton.
 • A földrajzi elhelyezkedés és a történetekben megjelenő események összefüggéseinek felismerése tanári segítséggel.
 • Országok területi változásainak megfigyelése különböző történelmi térképeken.

2. A továbbhaladás feltételei

A tanuló legyen képes ismereteket gyűjteni a tankönyvön kívül egy megadott témában tanári segítséggel. Tudjon eseményeket és történeteket önállóan elmondani a tanult fogalmak felhasználásával. Ismerje a tanult alapvető történelmi események időpontját, tudja ezeket időrendbe állítani. A történelmi események helyszíneit képes legyen felismerni különböző térképeken, térképvázlatokon.

3. Témakörök és tartalmak

Képek a középkori Európa életéből

 A középkor helyszínei és szereplői Nagy Károly udvarában. Vallás és birodalom: az iszlám. A Római Birodalom örökösei. A középkori egyház. A kolostorok és lakóik. A falvak és lakóik. A középkori várak. A lovagi élet. A középkori városok. A rendiség kialakulása.

 

Fogalom:

korai, virágzó és késői középkor, iszlám, Korán, kalifa, pápa, érsek, püspök, plébános, szent, ereklye, eretnek, kolostor, szerzetes, szerzetesrend, egyházszakadás, oklevél, kódex, legenda, feudum, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos gazdálkodás, hűbérúr, hűbéres, hűbérbirtok, vár, lovag, középkori város, kiváltság, árumegállító jog, önkormányzat, polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat, rendiség.

Név:

Justinianus, Nagy Károly, Mohamed, Allah, Szent Benedek, Szent Ferenc.

Helynév:

Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Bizánc, Német-római Császárság.

Évszám:

622, 800, 1054

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s